Анкеты собачек породы "Бернский зенненхунд" с родословными

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
NADJA V BURGISTEIN
NAESSGAARDEN'S CULLINAN
NAESSGAARDEN'S EXCELSIOR
NAESSGAARDEN'S HOPE OF BENTE
NAESSGAARDEN'S IMPERIAL
NAESSGAARDEN'S JUBILEE
NAESSGAARDEN'S KOHINOOR
NAESSGAARDEN'S STAR SIERRA LEONE
NAESSGAARDEN'S TIFFANY
NAGOJA VON DEN ROTEN EICHEN
NAGYKOROSI BERNI AMANDA
NANA'S KASPERL
NASTURTA DUOK LABAS
NAZIRE FELICIAN VAN WADWEYDE
NEGRO Z CICHEJ GORKI
NELLIE VOM COLMBERG WäLDCHEN
NEMO VOM VIERAUGLER
NERA Z GEMERSKEJ POLOMY
NESTOR BEST
NESTOR V BIFANG
NESTOR VOM GOLDBACHTAL
NETTI VD TULPENRONDELLE
NETTY V SCHONEGGSCHWAND
NICEA Z DEIKOWEJ DOLINY
NICK O'TIME AV MILKCREEK
NICOLE ALPINE MIRACLE
NIGHT SHILA VAN ST-NIKLAS
NIKA IZ DONSKOY LIBERII
NIKKI BERNA IZ DVORYANSKOGO GNEZDA
NILDE IOTTI DELLA TORRE GENTILE
NINA DES HAUTES VERNADES
NINA VD AMMERLEITE
NOLEGARDS ELZA
NORA V. BERNETTA
NORITA CIERNE KRALOVSTVO
NUGAT ARES LISI KAT